Boeken over Robert Garcet

Boeken over Robert Garcet
GARGOYLES EN CHERUBINS door Robert Garcet
GARGOYLES EN CHERUBINS door Robert Garcet

GARGOYLES EN CHERUBINS door Robert Garcet

Categorieën : Visuele kunst, Beeldende Kunsten

Publicatiejaar : 2020
Aantal pagina's : 180

( Enkel in het Frans )

De kunstenaars, dichters en scheppers laten werken achter zich, die zonder hen, niet zouden hebben bestaan. Robert Garcet beschrijft zichzelf als een steenhouwer. Hij is een bijzonder en buitengewoon personage in verhouding met zijn tijd. Ondernemer, Robert Garcet is in de eerste plaats een kunstenaar en schepper. Hij kreeg de kans om zijn ideeën te mogen ontwikkelen door het schrijven en zijn filosofische visies door het schilderen, het beeldhouwen en de architectuur. Robert Garcet bouwde zijn werk in steen zodat het aansluit in de tijd en in de geschiedenis. Voor hem is het de uitdrukking van een diep verlangen naar vrede en liefde dat in de mens leeft. Het avontuur dat zijn zoon Marc hier door de afbeelding tot leven brengt, is gemaakt met gestrekte handen. Het is de uitnodiging van een man, dichter, filosoof om een utopie na te streven, om lief te hebben - denken - creëren met en voor anderen.


Robert Garcet de la révolte à la création face
Robert Garcet de la révolte à la création dos

ROBERT GARCET Van opstand tot creatie

Categorieën : Getuigenis, Autobiografie, Verhaal

Publicatiejaar : 2012
Aantal pagina's : 234

( Enkel in het Frans )

2012, de honderdste verjaardag van Robert Garcet's geboorte. Het is een voorwendsel om aan deze buitengewone personage te denken. Hij heeft het universum in zich. Zijn gedachte is universeel. Hij is voortdurend op zoek naar de geheimen, vindt onbekende wegen. Deze biografie toont alle facetten van Robert Garcet, een personage op het kruispunt van samenlevingen en geschiedenissen, een genie door de complexiteit van zijn kosmogonie, zijn juiste voorgevoel van historische perspectieven.


Metamorfose van de Nautilus
Metamorfose van de Nautilus

Metamorfose van de Nautilus

Categorieën : Nieuws

Publicatiejaar : 2008
Aantal pagina's : 262

( Enkel in het Frans )

In Eben Emael, bouwde een andersdenkende gewetensbezwaarde in de nasleep van de oorlog een Toren van vrede, daar waar op 10 mei 1940 de nazi-legers België binnenvielen. Het is de Toren van Eben-Ezer. Ze interpelleert, doet debatten en wrijvingen ontstaan, maar ook vriendschappen en sympathieën. Het is in deze menselijke, historische achtergrond, aan de emblematische personages van de grote pacifistische en bewonderenswaardige utopieën dat de metamorfosen van de nautilus aangeknoopt worden.


Bibliografie Robert Garcet

Indien u een boek wenst te bestellen of indien u meer informatie over de boeken wenst, gelieve ons te contacteren

: 04/286.92.79
Bibliografie Robert Garcet
Aphélie de l'an Zéro

Aphélie de l'an Zéro

Categorie : Historische boeken

Publicatiejaar : 1988
Aantal pagina's : 116

( Enkel in het Frans )

Vergelijking met feiten die plaats hebben gevonden voor en na J.C.

En dit over een periode van 4000 jaar.


Aphélie de la prostituée sur la bête

Aphélie de la Prostituée sur la Bête

Categorie : Historische boeken

Publicatiejaar : 1991
Aantal pagina's : 151

( Enkel in het Frans )

Van 939 tot aan de Franse revolutie.

De tijden van de beroemde Marozie, Canossa, Latran, Sint Bartholomeus, en de Bestorming van de Bastille en de verklaring van de rechten van de mens, de lozing van de zegels, schalen, trompetten van de Openbaring.


Les Aphélies Aphélies de Salomon

Les Aphélies

Categorie : Historische boeken

Publicatiejaar : 1988
Aantal pagina's : 75

( Enkel in het Frans )

Het vouwen van twee tijdsvleugels in bilaterale symmetrie, door als spilpunt de datum van de tempelwijding van Salomo in -939 te nemen.

Dit Aphelium is voornamelijk Hebreeuws, het wordt met het zegel van de vervloeking gemarkeerd.


L'Epée à Deux Tranchants

L'Epée à Deux Tranchants

Categorie : Historische boeken

Publicatiejaar : 1988
Aantal pagina's : 80

( Enkel in het Frans )

Vergelijking met de Boeken van het Oude en het Nieuwe Testament.

Zo, stemt de Genesis overeen met de Openbaring, met het Boek van Pasteur, en die van steen, Jacques: en Judas…


La Marée de l'Histoire Contemporaine

La Marée de l'Histoire Contemporaine

Categorie : Historische boeken

Aantal pagina's : 34

( Enkel in het Frans )

Dun boekje (34 bladzijdes) over de wetten en het schema van de geschiedenis.

Het vestigt de aandacht op de revolutionaire cyclus van 175 jaar (1789 – 1964).

Het analyseert de gebeurtenissen die om de 175 jaar zijn voorgekomen…


Les Apocalypses

Les Apocalypses

Categorie : Historische boeken

Aantal pagina's : 161

( Enkel in het Frans )

Hier gaat het om verschillende Openbaringen die zich hebben opgevolgd: die van het vuur, van het ijzer, van Johannes, van Noach, …, over profetieën, …


L'Heptaméron

L'Heptaméron

Categorie : Historische boeken

Jaren van publicatie : 1971 - 1986
Aantal pagina's : 1234

( Enkel in het Frans )

Literair werk, samengesteld uit 6 volumes die, hoewel uitgewerkt tijdens de tweede wereldoorlog, slechts vanaf 1971 gepubliceerd werden.

De Heptaméron vestigt de aandacht op de herhaling van de historische gebeurtenissen, volgens de cyclussen die sinds 4108 voor J.C. tot aan 1963 werden bepaald.


Philosophie du Genre Humain

Philosophie du Genre Humain

Categorie : Historische boeken

Publicatiejaar : 1986
Aantal pagina's : 285

( Enkel in het Frans )

Boek I heeft als uitgangspunt de Openbaring.
Het vergelijkt de Genesis en de Openbaring.

Boek II duikt in de oorsprong van de aarde, en van het Leven, door de kosmogonie van Mozes.

Boek III buigt zich over de zeven dagen van de schepping, en de grote schaal van de zegels, trompetten en schalen.

Boeken IV et V gaan over het onderzoek naar het Oude Volk en de Oorsprong van de menselijke gedachte.

Boeken VI et VII buigen zich over de cyclische oorsprongen en de ritmen in het Universum en de Reïntegratie van de Mens op zijn aarde en in zijn rol.
Dit alles steunt op de talrijke bijbelse verwijzingen en filosofische beschouwingen.


Les Similitudes

Les Similitudes

Categorie : Historische boeken

Publicatiejaar : 1965
Aantal pagina's : 137

( Enkel in het Frans )

Dit boek analyseert de gelijkenissen tussen het boek van de Pasteur van Hermas (IIde eeuw) en de bouw van een toren (Eben-Ezer), met een tijdsverschil van 18 eeuwen.

Aan weerskanten werkt men aan de bouw van een toren: een symbool van vertrouwen, van hoop…


L'Origine des Cavernes

L'Origine des Cavernes

Categorie : Geologische boeken

Publicatiejaar : 1969
Aantal pagina's : 373

( Enkel in het Frans )

Binnenvallen in de wereld van de grotten, hun oorsprong, de microfauna en de flora die er wonen.

Dit werk, hoewel contestant, zou een verbindingsstreepje tussen de genres, de klassen en de soorten in het onderzoek naar de waarheid willen zijn, die vrijstelt…


Les Galets des Mers

Les Galets des Mers

Categorie : Geologische boeken

Aantal pagina's : 40

( Enkel in het Frans )

Het gaat om een studie over de verspreiding van de zeekeien, van het Paleoceen tot in het Pleistoceen.


Révélation du Peuple Ancie

Révélation du Peuple Ancien

Categorie : Paleontologische boeken

Publicatiejaar : 1970
Aantal pagina's : 187

( Enkel in het Frans )

Bouché de Perthes was een voorloper, één van de eersten die zich aan de stenen figuren interesseerde.

Het Oude Volk dat door figuren in verschillende soorten rotsen wordt openbaard.


70.000 Millénaires sous la Terre

70.000 Millénaires sous la Terre

Categorie : Paleontologische boeken

Jaren van publicatie : 1980-1989
Aantal pagina's : 187

( Enkel in het Frans )

2de Prijs Platon in 1982.
Prijs Lucie Maillet in 1984.

Resultaat van 60 jaar opgravingen in 20 grotten.
Door het secondair en het tertiair, op zoek naar de Mens…


Pierres pensées - Chroniques du Bout des Temps

Pierres pensées - Chroniques du Bout des Temps

Categorie : Paleontologische boeken

Publicatiejaar : 1987
Aantal pagina's : 106

( Enkel in het Frans )

Binnenvallen in de wereld van de gedenkstenen, stenen figuren doorheen de planken, de filosofische beschouwingen, de studies ter plaatse, altijd naar het onderzoek van de Mens…


Les pèlerins

Les pèlerins

Categorie : Romans

Aantal pagina's : 13

( Enkel in het Frans )

Ontmoeting tussen een Man en twee pelgrims. Deze Man waarschuwt voor de kooplieden van de tempel, diegene die gemarkeerd zijn door het zegel van het beest…


Le Roman de la Thébah

Le Roman de la Thébah (4 tomes)

Categorie : Romans

Jaren van publicatie : 1992 - 1994
Aantal pagina's : 1074

( Enkel in het Frans )

Het Oude Volk, bewoner van de antieke Thebah, maakt de cataclysmen mee, onderneemt grote reizen, steekt de zeeën over, en beleeft talrijke avonturen om uiteindelijk in de Thebah weer bijeen te komen…

Dit alles is geëmailleerd door talrijke bijbelse, chronologische verwijzingen, filosofische beschouwingen…
Een fictie die op de geschiedenis, de geologie, de bijbel gebaseerd is…


Eben-Ezer Pierre du Secours

Eben-Ezer ... Pierre du Secours ...

Categorie : Gedichten en gedachten

Aantal pagina's : 21

( Enkel in het Frans )

Dit kleine boekje van een twintigtal bladzijdes geeft ons enkele verklaringen over de grenssteen Eben-Ezer.

Vier gedichten beschrijven de cherubijnen en hun symboliek


Son Combat

Son Combat

Categorie : Gedichten en gedachten

Publicatiejaar : 1938
Aantal pagina's : 21

( Enkel in het Frans )

Het is het eerste werk van Robert Garcet.

Hij schrijft het in repliek op "Mein Kampf" van Adolph HITLER en voorspelt er de val van het 3de Reich.