picto robert garcet

Biografie van Robert Garcet

De foto’s en teksten komen uit het boek die bij de tentoonstelling
“Robert Garcet, zijn werk, zijn tijd en de geschiedenis” hoort.
luchtfoto silex museums