pcito eben ezer

Het Silex Museum : Symboliek van de Toren van "Eben-Ezer"

De Toren van Eben-Ezer

Van een ongewone en onverwachte aard, bevat de Toren van Eben-Ezer een lange nagedachte symboliek, niets in haar bouw werd aan het toeval overgelaten.

Zoals de toren van Babel, de Ziggoerats of liever de vestingtoren in de Middeleeuwen, symboliseerden de torens altijd de band tussen de mensen en de goden. Deze constructies bepaalden immers hun verankering in de diepte van de aarde en stijgen naar de hemel. Zij verwezenlijken zo de symbolische verbinding tussen de Ondergrondse Wereld, de Oppervlakte en het gebied van goden.
Naar analogie, is de Toren van Eben-Ezer het middel dat aan de mensen wordt gegeven om andere sferen te bereiken via de kennis.

De Toren van Eben-Ezer vertegenwoordigt de Mensheid zoals gesymboliseerd in de Bijbel door het Nieuwe Jeruzalem, mythische stad van 12.000 stadia zijde (2160 km). Beschikkend over een veel kleinere ruimte, behield Robert GARCET niettemin deze verhouding in zijn werk; de Toren van Eben-Ezer heeft 12 meters zijden.

Het gebroken geweer

De naam zelf: "Eben-Ezer" werd aan deze heuvel door Robert GARCET gegeven.

Deze naam is veelbetekenend. Inderdaad, het is volgens de Bijbel de plaats waar Samuel, in 1038 voor J.C., een steen oprichtte om zo de uiteindelijk teruggevonden vrede te symboliseren.

De Toren van Eben-Ezer, gebouwd op het einde van de tweede wereldoorlog, richt zich tegen de oorlog en alle vormen van geweld. Daarom wappert er elk jaar bij de lentezonnewende een vaandel waarop men leest: "…en men zal geen oorlog meer leren…"

Wij hernemen hier slechts enkele voorbeelden uit de symboliek van de Toren van Eben-Ezer. Wij zouden er heel deze site aan kunnen wijden; maar dat is niet ons doel… Wij nodigen u eerder uit om het zelf te komen ontdekken, tijdens een bezoek tussen dromerij en mythologie.
luchtfoto silex museums