De tentoonstellingen

  • Individueel bezoek : 6,5 € / p
  • Senioren en studenten : 6 € / p
  • Onder 18 jaar : 4 € / p
  • Onder 6 jaar : vrij
  • Groepsbezoek :
    4 € / p + 40 € gids
  • Voor groepen > 25 personen, gelieve contact op te nemen
Neem voor meer informatie contact met ons op :
: 04/286.92.79
De tentoonstellingen
Robert Garcet, Zijn werk, Zijn tijd en de geschiedenis

Robert Garcet, Zijn werk, Zijn tijd en de geschiedenis

De Toren


Vier Cherubijnen richten zich op boven onze hoofden.
Drie sterke werkwoorden spreken ons aan: Liefhebben, Denken, Creëren.

Drie zelfstandige naamwoorden klinken als revolutiekreten: Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid.

En een vaandel met een kernachtige zin… “…en men zal geen oorlog meer leren…”.

In het midden van dit alles, een eenvoudige man, een man aan wie de natuur meerdere talenten en een bijzondere intelligentie heeft gegeven.

En niettemin, slechts een man van zijn tijd…

Het is een plaats van herinnering, van emotie, van ondervraging, van ontroering en van hoop van het geslacht dat de twee grootste wereldoorlogen heeft meegemaakt.


Dacht, paden van Robert Garcet

Dacht, paden van Robert Garcet

1e verdiepingDe zaal der Cherubijnens

De zaal der Cherubijnen

2e verdieping


In de Zaal der Cherubijnen plaatste Robert Garcet heel zijn Kunst in Dienst van zijn filosofische gedachten.

Heel hun symboliek wordt er verzameld. De gebruikte dragers werden voor het grootste gedeelte uit de Openbaring van Johannes gehaald alsook uit de geschriften van de profeet Ezechiël.


Het onthaal

Het onthaal

3e verdieping


In deze ruimte kunt u zich informeren over de verschillende tentoonstellingen, gebeurtenissen, enz. betreffende het museum.

U kunt er ook de catalogen van de verschillende tentoonstellingen, de boeken van Robert Garcet, postkaarten, kopen om zo een beter beeld van het museum en het werk van Robert Garcet te krijgen.


De geschiedenis van de constructie van de Toren

De geschiedenis van de constructie van de Toren

5e verdieping


Eben-Ezer werd gebouwd door Robert Garcet in het begin der jaren ’50.
De afwerking is nog steeds bezig.

De Toren is in vuursteen opgetrokken, vanuit de streek. Sinds 1930 wordt er in de Jeker vallei vuursteen opgegraven en dat gebeurt nog dagelijks, volgens de methoden van toen.

De Toren en alle beboste plekken liggen in een oude vuursteengroeve.

Wij proberen deze plek haar natuurlijk aspect van weleer terug te geven. We willen dit decor beschermen en u kunt ons daarbij helpen door niets te beschadigen.

Eben-Ezer is een artistieke creatie zowel in zijn geheel als in ieder beeldhouwwerk en in al de gebruikte stenen.


De Thebah

De Thebah

5e verdieping


Reconstructie van de Thebah op basis van een scène uit de roman van de Thebah, een Editie van Eben-Ezer

In de Thebah…

"In den beginne omringde het eerste continent de zee van het noorden. Wij werklieden van alle opgravingen binnen de straal van een mijl, landmeters van alle uithoeken, landbouwers en herdersjongens met oneindige horizonnen, bewerkers en kunstenaars van de flint-art, voelden in die tijd al dat er iets ging gebeuren".

De Thebah is een onderaardse stad die ontdekt werd in de jaren ’60 in de dalen van de Jeker en de Berwijn.

De wereld van de Thebah ligt bij de grenzen van de grote overstromingen tijdens en na het tertiaire tijdperk. De laatste uren van de gouden tijd komen tot leven.


Onder het teken van de openbaringen

Onder het teken van de openbaringen

5e verdieping


Aan de hand van deze catalogus stellen wij u voor, Eben-Ezer en haar schepper met een andere blik te bekijken.

Waarschijnlijk hebt u uw eigen interpretatie over de werken van Robert Garcet?
Wij willen er zijn bedoelingen aan toevoegen, de rode draad…

Geen van zijn werken moet in de eerste betekenis genomen worden: zoek er de symboliek, de filosofische zin in, hun positie in de numerieke orde en de artistieke uitdrukking van de gevoelens die hem bezielen.

Elke afbeelding heeft een betekenis door zichzelf maar haar omgeving plaatst ze terug in de symbolische, plastische en historische wereld van de schepper.

Sommige werken benodigde meerdere jaren werk.
Gewoonlijk begon hij meerdere werken tegelijk: schilderen, beeldhouwen, boetseren en schrijven over hetzelfde voorwerp.

Zijn geschreven werken brachten hem meestal tot het beeldhouwen.

De verscheidenheid van zijn uitdrukkingen laat niemand onverschillig. Het geeft hun harmonie ondanks het eclecticisme en soms de somberheid van de sferen.


Bestiarium van de Openbaring

Bestiarium van de Openbaring

5e verdieping


Wij trekken naar de ingewanden van de aarde. Robert Garcet begroef er zijn ideeën, reproduceerde er symbolen en richtte er een universum in die ons herinnert aan de beelden en de figuren van de Openbaring.


Robert Garcet ontdekt het Krijt

Robert Garcet découvre le Crétacé et les Silex du Crétacé

6e verdieping


De tentoonstelling stelt voor het Krijt, een episode in het mesozoïsch tijdperk, te ontdekken.

Dit alles gebeurde lang geleden: 100 miljoenen jaren (50 tot 135 miljoenen jaren).
Wij bevonden ons hier in volle oceaan.

De Krijtzee liet een sedimentair massief achter van meer dan 200 meter dikte volgens de grondgebieden.

Wij ontdekken er allerlei soorten fossielen: Mollusca (weekdieren), Gastropoda (buikpotige), cephalopoda (koppotige), Echinodermata (stekelhuidige) sauriërs, schildpadden, vuursteenbanken…

De in de Lage Maas en de Jekervallei geopende groeven stellen zoveel openbarende pagina’s samen van het “Levende” uit dit tijdperk.


De Geospadium

De Geospadium

6e verdieping


Het is in de Geospadium dat wij u aan een denkbeeldige reis in het secundaire tijdperk, het krijttijdperk, toevertrouwen.

U doet dit door het commando over een computer te nemen, en zo gaat u terug in de tijd op uw eigen tempo.

Zodra u in uw denkbeeldig vaartuig stapt, bevindt u zich in het secundaire tijdperk.